logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานความร้อน กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER”

{phocagallery view=category|categoryid=31|limitstart=0|limitcount=0}

 

  • Hits: 52258