กำหนดการจัดกิจกรรม

 

1. รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำ PDD

Download :

เอกสาร:
รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำ PDD (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 00:43 File Size 158.24 KB ดาวน์โหลด 41.00 ดาวน์โหลด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. รายชื่อที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบโครงการที่ อบก. ได้รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบโครงการเพื่อยื่นขออนุมัติโครงการกับ อบก. ซึ่งทาง อบก. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาและไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากที่ปรึกษาในการเผยแพร่ข้อมูลนี้
  2. การดำเนินงานใดๆ ของที่ปรึกษาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบก.
  3. การอนุมัติโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารของที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
  4. ที่ปรึกษาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองสามารถส่งรายระเอียดมาที่ อบก. หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. รายชื่อหน่วยงาน DOE

Download :

รายชื่อหน่วยงาน DOE (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555)

วันที่ วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 00:43 File Size 25.48 KB ดาวน์โหลด 37.00 ดาวน์โหลด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. รายชื่อหน่วยงาน DOE (Designated Operational Entities) ทีทาง อบก. ได้รวบรวมเพื่อประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลของ DOE ซึ่งทาง อบก. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ DOE และไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จาก DOE ในการเผยแพร่ข้อมูลนี้
  2. การดำเนินงานใดๆ ของ DOE ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบก.
  3. DOE ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองสามารถส่งรายระเอียดมาที่ อบก. หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.