กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

Cover S VT

Cover L VT

     

ประชุมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction)

              วันที่ 4 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

{phocagallery view=category|categoryid=15|limitstart=0|limitcount=0}