กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาลานจอดรถ อาคารเอนกประสงค์

Cover S BAFS

Cover L BAFS

     

ประชุมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction)

              วันที่ 11 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาลานจอดรถ อาคารเอนกประสงค์ และอาคาร Electrical sub 1 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ และอาคารสำนักงาน 4 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 143 kWp

{phocagallery view=category|categoryid=14|limitstart=0|limitcount=0}