กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

 

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)   

ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนการเชื้อเพลิงฟอสซิลและทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง     ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER)

และได้รับการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER

 

{phocagallery view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=0}

 

  • Hits: 612