กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

Untitled260 1 

Untitled710

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม จำนวน 12 สาขา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 11.20 MWp

{phocagallery view=category|categoryid=21|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 50966