กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

เจ้าหน้าที่ อบก. และ MASCI ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 140.76 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เจ้าหน้าที่ อบก. และ MASCI ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate)

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 140.76 กิโลวัตต์

ดำเนินการโดย บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 1996 จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=0}

  • Hits: 6637