กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

เจ้าหน้าที่ อบก. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ประเมินภายนอก) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

เจ้าหน้าที่ อบก.  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ประเมินภายนอก) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ดำเนิน การโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=0|limitcount=0}

 

 

  • Hits: 3007