ข่าวสารและกิจกรรมโครงการทั้งหมด

VV during the Covid19 Extend S

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ!! ขยายระยะเวลาการใช้แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ...

  • Hits: 727

stop covid 360x273 edit

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ!! โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

  • Hits: 445

ประกาศลงเวบ 2

ประกาศ !!!

โครงการ LESS

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง อบก.จึงขยายเวลามาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์ส่งกิจกรรมเพื่อขอการรับรองจากโครงการ LESS หรือมีข้อสอบถาม ยังสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติตามช่องทางต่างๆ ดังนี้


นางสาวศิริพร วิริยะตั้งสกุล

086-9985369                 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์

061-4047911 (ID Line : tgo9)   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวผุสดี ลีกระจ่าง   

095-7783021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Fanpage : https://www.facebook.com/LESS-264955270601441/

Website : http://ghgreduction.tgo.or.th/less.html

 

  • Hits: 210